2015. november 27., péntek

Sikeres adománygyűjtést zártunk Marika részére

Alapítványunk újabb sikeres adománygyűjtést zárt: az elmúlt napokban a www.adjukossze.hu oldalon összegyűlt a megcélzott támogatás, így Marika leteheti az ápolási asszisztens végzettséghez szükséges gyakorlati vizsgát, és megvalósíthatja továbblépési terveit (a gyűjtés elérhető itt). Köszönjük minden támogatónknak!

Hatalmas öröm számunkra, hogy a gyűjtéssel megcélzott 82 500 Ft-ot ilyen gyorsan, 4 nap alatt adta össze a közösség. Külön köszönjük az adományok mellett érkezett sok biztatást és jókívánságot, ezeket továbbítjuk Marikának.

A sikeres adománygyűjtéssel nem ér véget programunk: alapítványunk a következő fél év során intenzíven fog együtt dolgozni Marikával és segítő szociális munkásával azért, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak. Ennek érdekében háromoldalú szerződést kötünk a támogatás felhasználásáról, és szakmai tapasztalatainkkal, rendszeres találkozókkal segítjük Marikát céljai elérésében.

A Marika részére szervezett adománygyűjtés egy, a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósított szemléletformáló programunk része. A „Restart – közösségi hálózatfejlesztés a hajléktalan emberekért” elnevezésű programunk során már 9, Marikáéhoz hasonló adománygyűjtő kampányt szerveztünk sikeresen és még további 1 hajléktalan személy számára fogunk december folyamán. Blogunkon Marika sorsáról, valamint további támogatottjaink terveiről is hírt fogunk adni.

Hajléktalan emberek és segítőik számára kiírt pályázati felhívásaink a www.vanesely.hu oldalon és Facebook oldalunkon találhatók meg.

2015. november 20., péntek

Adománygyűjtés Marikának


Marika álmai hivatása az ápolói munka. Ezért 56 évesen még az iskolapadba is beült. Csupán egy gyakorlati vizsga választja el az ápolási asszisztens végzettség megszerzésétől.
Segíts nekünk, hogy Marika ki tudja fizetni a vizsgáját, munkahelyet találjon és el tudja hagyni a hajléktalanságot!
A Van Esély Alapítvány és a Zöld Pók Alapítvány újra közösségi gyűjtést indít a Restart program keretében az alábbi oldalon:
http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Marika


Támogatottaink sikerei: Orsi és VilmosOrsinak, a fiatal hajléktalan lánynak április végén gyűjtötte össze a Van Esély Alapítvány egy laptop megvásárlásához szükséges pénzt a www.adjukossze.hu oldalon.
Orsi május végén meg is vásárolta a számítógépet és gőzerővel nekiállt szakdolgozata elkészítésének. Konzulense hatására témát változtatott, és az új témáját nagyon izgalmasnak találja. Az elmúlt hónapokban komoly kutató munkát végzett és 15 oldalt meg is írt diploma munkájából, aminek leadását 2016 tavaszán tervezi.
Mindeközben a Van Esély Alapítvány támogatásával Orsi intenzív szociális munkás támogatást kap egyéni esetkezelés formájában. Elkészült vele az életútinterjú első része és ügyéről két esetmegbeszélő csoportot is tartottunk. Célunk az, hogy a szociális munkásnak olyan szakmai segítséget nyújtsunk, szakmai tudásokat adjunk át, ami lehetővé teszi a sikeres életút alapú szociális munkát

A változtatás soha és senkinek sem könnyű! Támogatottjaink, így Orsi is olyan emberek közül kerülnek ki, akiknek az élete sok csalódással, kirekesztéssel és más hátrányokkal van megterhelve. Nem elég, ha pénzt kapnak egy általuk választott cél megvalósításához. Személyes segítőre van szükségük ahhoz, hogy végig is járják azt az utat, ami a helyzetük javulásához vezet. A Van Esély Alapítvány ezért mindig a szociális munkást és ügyfelét együtt támogatja anyagilag és szakmailag annak érdekében, hogy a gyűjtések után azok az emberek, akik bizalmat kaptak az adományozóktól, valóban képesek legyenek elérni a kitűzött céljaikat. Meggyőződésünk szerint ez a fél éves intenzív háttér munka a záloga annak, hogy a változási folyamatok valóban végbemenjenek. Ennek egyik legfontosabb eleme annak a bizalmi kapcsolatnak a felépítése, amelynek keretében a segítő, mint egy „edző”, képes végig menedzselni a gyűjtés utáni időszakot és jelen lenni, továbblendíteni a támogatottjainkat a holtponton, ha erre szükség mutatkozik. Ők odafigyelnek és segítenek akkor, amikor a támogatottunk esetleg hitehagyottá válik a saját sikerességében. Kivel ne fordult volna elő ilyesmi? Aki megjárta a hajléktalanság mélységeit, annál mindez még sokkal nehezebb. A gyűjtésekben megfogalmazott célok megvalósulásához a segítőink a háttérből nagyban hozzájárulnak.
Orsival sincs ez másként és ennek a közös munkának az eredményeként Orsi nem csak a szakdolgozatával foglalkozik rendszeresen, de élete rendezése is jó úton halad: Van szállása, bár napi szinten foglalkozik vele, milyen módon tudná elhagyni a hajléktalanságot. Van állandó munkája, van némi megtakarított pénze, rendszeres pszichiátriai és szociális terápiában vesz részt, vannak működő emberi kapcsolatai is. A nyár folyamán nyelvtanulásba fogott és a rendszeres testmozgást is beépítette életébe.

Hasonlóan sikeres történet Vilmos esete is, akinek a nyáron gyűjtött pénzt a Van Esély Alapítvány szintén az adjukossze.hu oldalon.


Az adománygyűjtés lezárulása után hatalmas meglódulás történt Vili életében. Több tárgyi adomány is érkezett, így ezeket (pl. fűrész, bicikli) már nem kellett megvennie a támogatási összegből, amit alapítványunkkal és szociális munkásával egyeztetve másra költhetett. Segítőjével szorosan együtt működve először a munkához szükséges fogyó eszközöket szerezték be (pl. fúrószál, flex betét, csavarok, stb.), majd a nagyobb értékű gépeket és a páncélszekrényt. Mindent alaposan utánajárva, akciósan, de a számlákhoz, garanciákhoz ragaszkodva szereztek be. Így maradt is a pénzből, amit Vili az általa lakott nyári lak rendbe tételére (vízellátásának megoldása, villanyvezetékek biztonságossá tétele, festés, szigetelés) tudott fordítani, amivel jelentősen javult az életminősége. Immár szerszámai birtokában több, már korábban elvállalt, megígért munkát el tudott végezni. A nyár végi nagy vihar után pedig új fűrészével ő volt a környék hőse, aki a kidőlt fákat eltakarította az útból, nem mellékesen evvel a téli tüzelőjét is összeszedte. Sokszor a szociális munkás is besegített bizonyos, két embert igénylő feladatok elvégzésében, sokat beszélgettek közben, ami jelentősen elmélyítette kapcsolatukat és sokat segített abban, hogy Vili célirányosan tudjon haladni a pályázatában vállat célok megvalósítása felé. A segítőnek sokszor kellett Vilit támogatnia abban, hogy ne legyen elégedetlen magával, és ne várjon túl sokat magától. Vili ugyan alapvetően elégedett avval, amit a Van Esély Alapítvány támogatásával el tudott érni, hiszen ez még több is lett, mint amit remélt, de elégedetlen avval a munkamennyiséggel, amit az utóbbi időben, immár szerszámok birtokában el tudott vállalni, többet várt magától és anyagilag is rászorul, hogy többet keressen. Lépéseket tett, hogy több munkát kapjon: kiplakátozta a lakókörnyezetében, hogy vállal fűnyírást, favágást, kisebb felújításokat, stb.
Közben alapítványunk esetmegbeszélő csoportot tartott Vilmos szociális munkásának, ahol nem csak a konkrét előrelépésben (szerszámok beszerzése és munkavállalás), hanem más területeken is áttekintettük Vili esetét. A szociális munkás többek között Vilmos testvéreivel való kapcsolatában, a párkapcsolati nehézségeiben és egészségügyi problémái megoldásában is segíti őt. Viszonyukban a szerepek jól letisztázottak. Nem csak Vilmos, de a szociális munkás is komoly sikerként élte meg az elmúlt hónapokat.

Hálásan köszönjük minden adományozónak, hogy támogatásával hozzájárult Orsi és Vilmos életének jobbra fordulásához!

Kövessétek figyelemmel továbbra is munkánkat, támogatottaink életét itt a blogunkon, Facebook oldalunkon és honlapunkon: www.vanesely.hu!2015. október 12., hétfő

Hírek Janiról


A Van Esély Alapítvány 2015 februárjában indított közösségi gyűjtést Janinak, hogy el tudjon végezni egy targoncakezelői tanfolyamot. A sikeres adománygyűjtést követően sajnos
Jani egészségi állapota annyira megromlott, hogy a nyár folyamán kórházba került. Néhány hetes kezelés után egy rehabilitációs intézménybe költözött, ahol előre láthatólag évekig fog lakni. Az intézmény helye és működési rendje, valamint Jani egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy Jani elvégezze a targoncavezetői tanfolyamot, ezért lemondott Van Esély-es programja megvalósításáról.

A Janinak juttatott adományokat a közeljövőben más hajléktalan pályázati nyertesünk programjának megvalósítására és szociális munkásának díjazására szeretnénk fordítani. A részletekről értesítettük azokat, akik támogatást adtak Jani részére, és akik az adományozás során megadták az elérhetőségüket. Levelünkben felajánlottuk, hogy ha valaki nem szeretné, ha Janinak küldött adományát más hajléktalan ember támogatására fordítanánk, lehetősége van az összeg visszakérésére.


Ezúton kívánunk jobbulást és gyors felépülést Janinak!

2015. szeptember 29., kedd

László sikeresen zárta a programját!Örömmel adunk hírt róla, hogy az adományoknak, a szociális munkás áldozatos segítő tevékenységének, alapítványunk szakmai támogatásának és elsősorban László kitartásának és céltudatosságának köszönhetően László programját sikeresen zártuk.
László az adományokból vett részt autóvezetői tanfolyamon és júniusban megszerezte B kategóriás vezetői engedélyét. A jogosítvány megszerzésén túl László a Van Esély Alapítvány támogatási programjának ideje alatt munkát talált, ahol jelenleg is teljes állásban, bejelentve dolgozik, sőt, egy használt autót is tudott vásárolni, ami nagyban megkönnyíti eljutását a munkahelyére. Hosszú távú tervei is megvalósulni látszanak, családi kapcsolatai rendeződnek, a közeljövőben kiköltözik a szállóról, szándékai szerint nővérénél fog lakni.
Az együttműködésünk hónapjai alatt László szociális munkásával szorosan együtt dolgoztunk azon, hogy támogassuk Lászlót céljai elérésében. A segítő két esetmegbeszélő csoporton vett részt a Van Esély Alapítvány szakértőjének vezetésével, életútinterjút készített Lászlóval, ami nagyban hozzájárult a sikeres esetkezelői munkájához és a program zárásakor esettanulmányt készített a programban szerezett tapasztalataikról, László fejlődéséről, életének alakulásáról, amit a jövőben anonimizált módon honlapunkon fogunk közzé tenni, ezzel is segítve a hajléktalan emberekkel dolgozó szociális munkások egyéni esetkezelési munkáját.
Még egyszer köszönjük a támogatást!