2016. január 28., csütörtök

Friss hírek Mariannról

Mariann részére a www.adjukossze.hu oldalon összesen 161 300 forint gyűlt össze. Mariann célja az volt, hogy elvégezzen egy kézápoló és műkörömépítő tanfolyamot, és munkába állva önálló jövedelemre tegyen szert.


A 3 gyermekes anyuka lelkesen és előrelátóan készült a tanfolyamkezdésre, ami június elején lett volna, de sajnos a kiválasztott képzés elegendő jelentkező hiányában nem indult el. Nyáron a  délelőtti órákban takarítói állást vállalt, hogy ezzel is közelebb kerüljön tervei megvalósításához. Végül szeptemberben tudta elkezdeni a kézápoló és műkörömépítő tanfolyamot, miután sikerült olyan képző intézményt találnia, ahol a tanulás mellett a délelőtti órákban takarítói munkáját is tudta végezni. Közben nagy öröm érte a családot, ugyanis sikeresen pályáztak egy önkormányzati lakás bérleti jogára, így a család lakhatási helyzete végre stabilizálódott. Az önálló lakhatás ugyanakkor a korábbinál nagyobb anyagi terhet is ró a családra, ezért Mariann azonnal élt a lehetőséggel, amikor munkahelyén végre teljes munkaidejű állást ajánlottak részére. A főállás hátránya, hogy a munka és 3 gyermeke ellátása mellett nem tudta megoldani a tanfolyamra járást, így a tanfolyamot meg kellett szakítania.


Miután Mariann a pénzbeli támogatást csak időarányosan, a képzés első szakaszára használta fel (50 ezer Ft értékben), jelenleg egyeztetést folytatunk Mariannal és szociális munkásával, hogy közösen megtaláljuk, hogyan hasznosulna a legjobban a fennmaradó 100 ezer Ft Mariann továbblépése érdekében. A megváltozott helyzetre való tekintettel nem biztos, hogy az eredeti képzés befejezése segít legtöbbet a családon: egy másik, rövidebb, hétvégi tanrendű tanfolyam, vagy valamilyen munkaeszköz-beruházás lehet, hogy jobban illeszthető a szülők mostani élethelyzetéhez.


A Mariannt segítő szociális munkás nemcsak vele, hanem az alapítvánnyal is folyamatos kapcsolatban van: havonta beszámolót küld nekünk a program alakulásáról, illetve három alkalmas esetmegbeszélő csoporton vesz részt. Ez a fórum megbízható lehetőséget biztosít a program során felmerülő nehézségek és kérdések megbeszélésére. Programunk nem titkolt módszertani célja az életútközpontú szociális munka elmélyítése, elterjesztése. Ennek egyik sarokpontja, hogy a szociális munkás életút-interjút készít Mariannal, ahol feltérképezik azokat a múltbéli mozzanatokat Mariann életében, melyek kapaszkodókat adhatnak az előrelépéshez. Ez, tapasztalataink szerint minden esetben előmozdítja a segítők és támogatottjaik kapcsolatát, és a konkrét programok sikerét.Reményeink szerint hamarosan új hírekkel jelentkezhetünk arról, hogy Mariann számára milyen konkrét formában hasznosíthatjuk az adománygyűjtésen befolyt összeget.

2016. január 18., hétfő

József sikeresen zárta programját
József részére a www.adjukossze.hu oldalon, valamint alapítványunk számláján összesen 67 100 forint gyűlt össze festéshez és tapétázáshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatására. József célja az volt, hogy munkahelye mellett szabadidejében plusz munkákat vállaljon saját szerszámaival és így stabilizálja anyagi helyzetét, hosszabb távon pedig önálló lakhatást teremtsen magának és gyermekeinek.

József a sikeres adománygyűjtést követően, a befolyt adományok teljes összegének felhasználásával beszerezte azokat a festéshez és tapétázáshoz szükséges eszközöket, melyekkel folyamatosan tudott munkákat vállalni, és takarékoskodni annak érdekében, hogy maga mögött hagyhassa a hajléktalanságot, és albérletbe költözhessen. Sokáig úgy tűnt, hogy célja hamarosan megvalósulhat, azonban súlyos baleset érte, mert munka közben agyvérzést kapott, és egyik lába lebénult. Az elmúlt hónapok ezért a felépülésről szóltak, szerencsére a rehabilitációs kezelések mellett József egészségi állapota teljesen helyreállt. Így januárban újra munkába tudott állni festőként, és magán-megrendeléseit is teljesíteni tudja a program keretében vett eszközökkel. A munkában bekövetkezett kényszerű szünet miatt az önálló lakhatás egyelőre terv maradt, de József jó úton van ahhoz, hogy hamarosan kiköltözzön a hajléktalanszállóról.


Az együttműködésünk hónapjai alatt József szociális munkásával szorosan együtt dolgoztunk azon, hogy támogassuk Józsefet céljai elérésében. Saját módszertanunkat is fejlesztettük azzal, hogy a szociális munkást támogató esetmegbeszélő csoportot, mely a program során felmerülő nehézségek és kérdések terepe, abban az intézményben tartottuk, ahol József él, így a Józsefet ismerő teljes szakmai stábot bevontuk a közös munkába. A szociális munkás életút-interjút készített Józseffel, ahol feltérképezték azokat a múltbéli mozzanatokat József életében, melyek kapaszkodókat adhatnak az előrelépésben. Ez, tapasztalataink szerint minden esetben előmozdítja a segítők és támogatottjaik kapcsolatát, és a konkrét programok sikerét.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget minden támogatónknak!


2016. január 12., kedd

Sok kicsi sokra megy!Ha fontosnak tartja munkánkat, és szívesen hozzájárulna egy hajléktalan ember életének jobbra fordításához, kérjük hívja adományvonalunkat!

Egyetlen hívással vagy SMS küldésével 250 forinttal támogatja alapítványunkat.

Tárcsázza a 13600-as számot, majd a hangjelzés után üsse be a 78-as számot, vagy küldje el a 78-at SMS-ben a 13600-as számra!

Támogatását köszönjük!