2013. december 8., vasárnap

Hogyan dolgozik a Van Esély Alapítvány?


A Van Esély Alapítvány forrásaitól függően, de jellemzően évente két alkalommal ír ki pályázatot hajléktalan emberek és segítőik számára.

Mi lehet a pályázat célja? Tudatos döntés a részünkről, hogy nem határozzuk meg közelebbről a pályázat tárgyát, mindössze azt várjuk, hogy a megpályázott cél egy olyan beruházás legyen, mellyel a pályázó megkísérelheti a hajléktalanságból való kilépést. Legtöbbször ez valamilyen munkaeszköz, képzési vagy oktatási program, de mindenképp olyan befektetés, melynek segítségével a pályázó hajléktalan saját maga dolgozhat sorsa jobbra fordításáért. Segély jellegű, tehát a megélhetést célzó támogatást alapítványunk nem folyósít.

Kit tekintünk hajléktalannak? Azokat az embereket tartjuk hajléktalannak, akik lakhatásukat nem képesek önerőből fenntartani és ezért valamilyen szociális intézménybe, vagy szívességi lakhatásba kényszerülnek. A hajléktalan emberek túlnyomó többsége (nagyjából: 2/3) nem az utcán él, hanem lakik, de legalább is megszáll valahol (hajléktalanszállón, rokonoknál/ismerősöknél, befogadottként, vagy térítés ellenében – közös mindnyájukban, hogy lakhatásuk biztonsága felett nem rendelkeznek).

Ki a segítő? Magát a pályázatot egy segítő írja meg és adja be, aki az esetek többségében egy olyan szociális munkás, akivel a pályázó intézményes lakhatása, vagy másféle szociális ellátása során került kapcsolatba, de találkoztunk már tanárral, pártfogó felügyelővel, vagy önkéntes segítővel is pályázatink során. Lényeges elem és megfogalmazott elvárás viszont, hogy a segítő olyan ember legyen, akiben bízik az ügyfele, és akivel szívesen dolgozik együtt a program fél éve során.


Hogy zajlik a pályáztatás? Pályázati kiírásainkra a hajléktalan ember történetének részletes leírását, valamint cselekvési-, és gazdasági tervet kérünk pályázóinktól. Az esetleírásra azért van szükségünk, hogy meg tudjuk ítélni a választott cél, ill. a program személyre szabottságát és életszerűségét. A cselekvési- és gazdasági terv mentén a program megvalósíthatóságát vizsgáljuk. A pályázatokat az alapítvány szakmai kuratóriuma bírálja el. Nyerteseinkkel háromoldalú szerződést (támogatott / segítő / alapítvány) kötünk.

Mit tartalmaz a támogatás? Pályázó hajléktalan ügyfeleink jellemzően 100 ezer forint értékben kapnak segítséget a leírt célok megvalósítására. Alapelvünk, hogy a pályázó hajléktalan ember felelős partner a programban, így fontosnak tartjuk, hogy a pénzbeli támogatás is lehetőség szerint magának a támogatottnak a számlájára érkezzen, s így ő maga is tevőleges részese legyen a felhasználás és az elszámolás feladatainak.
Mindenféle változás, változtatás nehéz dolog. Ezért a programnak nagyon fontos eleme a segítő és az ügyfele közötti intenzív támogató kapcsolat is.  Ennek keretében a támogató szakember rendszeres segítő beszélgetéseket folytat ügyfelével, amelynek fő célja az önbizalom és a változtatás iránti elköteleződés megerősítése, illetve az ezeket akadályozó lelki, vagy más hátterű tényezők feloldása.
Alapítványunk mindehhez szakmai háttértámogatást nyújt.

Mi történik a program során? A programoknak féléves időkeretet szabunk. Ennek elején megtörténik a célzott beruházás, amelynek többnyire már a következő hónapokban látszik az eredménye, valamilyen életmódváltozás: munkába állás, iskolába járás, a családi kapcsolatok javulása, kiköltözés az intézményből, vagy némi anyagi gyarapodás. Ahány ember, annyiféle út, amely azonban soha nem független az ügyfelünk önképének javulásától! A résztevő segítők nemcsak az ügyfelükkel, hanem az alapítvánnyal is mindvégig kapcsolatban vannak: havonta beszámolót küldenek a program alakulásáról, illetve három alkalmas esetmegbeszélő csoporton vesznek részt, a többi nyertes pályázó segítőjével közösen. Ez a fórum megbízható lehetőséget biztosít a programok során felmerülő nehézségek és kérdések megbeszélésére. Programunk nem titkolt módszertani célja az életútközpontú szociális munka elmélyítése, elterjesztése, amelynek egyik sarokpontja, hogy a segítők életútinterjút készítenek ügyfeleikkel. Ez, tapasztalatink szerint minden esetben előmozdítja a segítők és támogatottjaik kapcsolatát, és a konkrét programok sikerét.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése