2013. december 1., vasárnap

Résztvevő szervezetek: A Város Mindenkié Csoport

A Város Mindenkié csoport 2009 augusztusában alakult olyan hajléktalan emberek és szövetségeseik részvételével, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos társadalomért.

A csoport célja, hogy lehetőséget teremtsen a hajléktalan embereknek arra, hogy kiálljanak saját méltóságukért és küzdjenek a lakhatáshoz való jogért. Ezért a szervezet minden tevékenységében a hajléktalan emberek vezető szerepet játszanak.

Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a hajléktalan embereket sújtó megbélyegzés ellen küzdjünk, de más kirekesztett csoportokkal is aktívan összefogjunk.

A Város Mindenkié csoport rendszeresen szervez nagyszabású eseményeket, amelyek hozzájárulnak a hajléktalan emberek jogainak védelméhez és érdekeik érvényesítéséhez, valamint a hajléktalanság és a hajléktalan emberek társadalmi megítélésnek megváltoztatásához.

Emellett rendszeresen részt veszünk más, alulról szerveződő és önszerveződő csoportok eseményein.

Folyamatosan megjelenünk a médiában is, hogy változtassunk azon a nézeten, miszerint a hajléktalan emberek tehetetlenek és reménytelenek, illetve hogy megmutassuk, összefogással mi is képesek vagyunk kiállni jogainkért és emberi méltóságunkért.

A csoportnak jelenleg három működő munkacsoportja van.

A Lakhatási munkacsoport célja, hogy felhívja a döntéshozók és az állampolgárok figyelmét azokra az üresen álló budapesti ingatlanokra, amelyek kihasználásával – a megfelelő jogi háttérrel és társadalmi munkával – állandó lakóhelyeket lehetne teremteni a most hajlék nélkül köztereken, szívességi lakáshasználóként vagy hajléktalanszállókon élő embereknek. A munkacsoport többek között küzd a kilakoltatások ellen és a lakhatáshoz való jog törvénybe foglalásáért.

A Hajléktalan-ellátórendszer munkacsoport célja az érdekvédelem megerősítése és fejlesztése a hajléktalan embereket ellátó intézményekben annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat használók aktívan részt vehessenek az őket érintő döntések meghozatalában. Ennek érdekében képzéseket szervezünk érdekvédelmi képviselőknek és szociális munkásoknak, valamint közösségépítő tevékenységet végzünk hajléktalan-ellátó intézményekben.

A Köztér munkacsoport célja a köztereken tartózkodó és azokat használó hajléktalan emberek jogainak védelme. Ennek érdekében köztéri jogi kisokost készítettünk, amit minden utcán élő hajléktalan emberhez szeretnék eljuttatni, valamint Utcajogász néven heti egyszer köztéri jogklinikát működtetünk.

A Város Mindenkié tagjai heti rendszerességgel műsort szerkesztenek a Muzsikus rádióban, amely az első olyan rádióműsor Magyarországon, amelyet teljes mértékben hajléktalan emberek készítenek.

Elérhetőségek, linkek:

http://avarosmindenkie.blog.hu/
https://www.facebook.com/AVarosMindenkie
http://utcajogasz.blog.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése