2013. december 8., vasárnap

A Mentés Másként Programról - Egy állásfoglalás a hajléktalanság ellen, de a hajléktalan emberek mellett


Újszerű kísérletbe fogunk, amelynek keretében közvetlenül összekötjük egy-egy hajléktalan ügyfelünk kiútkeresési tervét az adományozói szándékokkal. A Van Esély Alapítvány pályázati felhívásban keresett hajléktalan embereket és velük dolgozó szociális munkásokat, akik hajlandóak részt venni a programunkban. A nyertesek számára lehetővé tesszük, hogy kisfilmben személyesen mondják el terveiket, amelyeknek támogatását a magánadományozási szándékokra és hajlandóságra bízzuk.

Ha – és egyben reményeink szerint – összegyűlik a számukra szükséges összeg, akkor annak felhasználása a Van Esély alapítványnál szokott módon, a korábban már említett háromoldalú együttműködés keretei között fog megtörténni. Ezen felül azt is vállaljuk, hogy az adományozóink (mint bármilyen pályázat finanszírozói) rendszeres (e-mailes, vagy kérés esetén személyes) tájékoztatást kapnak az adott ügyfeleink helyzetéről, illetve az összegyűjtött pénz felhasználásáról.

A hajléktalan élethelyzet rengeteg előre látható és számos előre nem látható bizonytalansággal jár, éppen ezért garanciát nem mellékelhetünk a programjainkhoz. Az utóbbi évek tapasztalatai azonban azt mutatták meg, hogy nyertesnek ítélt programjaink túlnyomó többsége (kb. 80%-a) – köszönhetően az alaposan végiggondolt terveknek, és az intenzív támogatásnak – sikeresen zárul.


Az adománygyűjtés egyben szemléletformáló program is


Az adománygyűjtést egyben egy szemléletformáló program részének is szánjuk, amely arra mutat rá, hogy a hajléktalanság nem deviancia, hanem a nélkülözés egyik szélsőséges formája, a hajléktalanság megoldása éppen ezért nem a büntetés, hanem a társadalmi összefogás.

A mai Magyarországon a hétköznapokban érzékelhető (közterületi) hajléktanság csak a jéghegy csúcsa. A néhányezer fős, utcán élő hajléktalan ember mögött ugyanis egy pártízezer fős, a hétköznapi ember számára már láthatatlan, intézményekben, vagy máshol befogadottként élő hajléktalan ember áll. De a sornak itt még nincs vége. A hajléktalan emberek ugyanis többnyire abból a sokszázezer fős, komoly lakhatási nehézséggel küzdő csoportból kerülnek ki, amelynek tagjai éppen a rezsitartozás felhalmozódásával, hitel-eladósodással, vagy csak éppen munkanélküliséggel küzdenek napról napra. Mindezek az emberek pedig annak a néhánymilliós tömegnek részei, akik ugyan viszonylagos lakhatási biztonságban, de nem megfelelő: kicsi, zsúfolt, rossz állapotú, egészségtelen körülményeket jelentő lakásban élnek.

Aki képes, mer, hajlandó az orránál tovább látni az tudja, hogy az imént felsorolt csoportok létezése szorosan összefügg egymással, azaz a hajléktalanság mélyen gyökerező és széles tömegeket érintő társadalmi problémák eredménye. Mélységes tévedés, hogy e társadalmi problémákon egy jottányit is változtathat a tünetek hordozóinak (azaz a hajléktalan emberek) megbüntetése.

A szemléletformáló program részeként elkészül egy harmadik kisfilm is, amely hajléktalan emberek és szakemberek megszólaltatásával a hajléktalanság, azon belül is elsősorban a lakásszegénység témájával foglalkozik.


A filmben megszólalnak a program harmadik együttműködő partnerének, a Város Mindenkié Csoport tagjai is, amely elsősorban a hajléktalan emberek társadalmi elfogadottságáért, illetve a probléma rendszerszintű megoldásáért küzd.

A program a Norvég Civil Támogatási alap segítségével valósul meg. 


Háttérinformációk: 


A Van Esély Alapítvány több mint tíz éve dolgozik azon, hogy hajléktalan emberek megtalálják a kiutat szorongató élethelyzetükből. Nem hiszünk a futószalag-megoldásokban, abban azonban igen, hogy minden ember sorsa egyedi, és hogy ez az egyediség minden esetben egyedi tehetségeket, képességeket is jelent. Ezek azok a képességek, amelyek lehetőséget nyújthatnak arra, hogy a hajléktalanság nehéz élethelyzetéből is ki lehessen lépni. Ehhez egyénre szabott, intenzív támogatásra van szükség, de bármilyen jó és szakszerű is legyen a segítségnyújtás, a kiutat jelentő munka oroszlánrészét maga a hajléktalan ember végzi el. Alapítványunk legfontosabb feladatának tartjuk, hogy segítsünk megtalálni a helyzet kulcsát: az egyénben rejlő, mozgósítható erőforrásokat, illetve az adott helyzetben hátráltató, visszatartó erőket. A hajléktalan emberek élethelyzete legtöbbször olyan, mint egy ördöglakat: ránézésre ugyan reménytelenül bonyolult, mégis tudjuk, hogy van megoldás.

Módszereinket – kisebb-nagyobb lépésekben – mindig továbbfejlesztjük, munkánk néhány sarokpontja azonban már egy évtizede változatlan. Munkánk alapköve, hogy pályázati keretek között várunk olyan egyénre szabott megoldási terveket, amelyeket a hajléktalan ember és a vele dolgozó szociális munkás vagy segítő közösen gondolt ki. Nem gondolkozunk előzetes megoldási mintákban, de mindig konkrét, lépésről-lépésre, reálisan átgondolt terveket várunk. Ezek a tervek legtöbbször valamilyen képzés megszerzésével, vagy munkaeszköz megvásárlásával függenek össze. Ha ezeket a terveket életszerűnek, megvalósíthatónak, és valóban előrevivőnek látjuk, a végrehajtásukhoz szükséges (általában 100 ezer forint körüli) összeget ajánlunk fel a nyerteseknek, és háromoldalú szerződést kötünk, amelynek résztvevői az adott hajléktalan ember, a segítője és a Van Esély Alapítvány. Ezután egy féléves intenzív együttműködés indul, amelyben az imént felsorolt résztvevők mindegyike azon dolgozik, hogy a nyertes program sikeres legyen.

Pénzbeli támogatásunkat az adott hajléktalan ember életébe befektetett olyan tőkének tekintjük, amely aztán majd számára további megélhetési lehetőséget jelent, és várhatóan elindítja őt az anyagi és identitásbéli emelkedés útján. Büszkék vagyunk arra, hogy hajléktalan embereket segíthetünk az adófizetői oldalra állni: a munkához jutott emberek nem, vagy kevésbé szorulnak rá a szociális juttatásokra.


A Zöld Pók Alapítvány nonprofit médiaműhely. Civil szervezetek és hátrányos helyzetű csoportok kommunikációját támogatja. A kisfilmkészítésben, internetes kommunikációban való jártassága szociális érzékenységgel párosul és ez egy olyan ritka keverék, amellyel széles társadalmi csoportokat képes megszólítani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése